Πτυχιακές Εργασίες – Διπλωματικές Εργασίες

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ

Θέσεις εργασίας για να συνεργαστείτε με την SupportNet

Στο φοιτητικό φροντιστήριο SupportNet, στα πλαίσια της συνεχούς ανάπτυξης του μητρώου συνεργατών μας, αναζητούμε συνεργάτες όλων των ειδικοτήτων και επιστημονικών πεδίων, με γνώσεις στο αντικείμενό τους (Πτυχίο στο αντικείμενο-μεταπτυχιακό και εξειδίκευση εκτιμώνται), για την εκπόνηση έργων και project (Πτυχιακών-Διπλωματικών-Φοιτητικών Εργασιών).

Παρακαλούμε, σε περίπτωση ενδιαφέροντος, όπως συμπληρώσετε την φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την υποβολή βιογραφικού.

Για παραπάνω του ενός συνημμένων αρχείων, παρακαλούμε να μας τα προωθήσετε απευθείας στο email info@supportnet.gr