Πτυχιακές Εργασίες – Διπλωματικές Εργασίες

ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Στη SupportNet, διαθέτουμε τις υπηρεσίες μας και απευθείας στους φοιτητές, μέσω διαδικτύου. 

Ειδικότερα, υπάρχει η δυνατότητα μαθημάτων μέσω διαδικτύου (Skype), στα πλαίσια της παροχής βοήθειας στις φοιτητικές εργασίες, με στόχο την πλήρη αφομοίωση της φοιτητικής ύλης και την αποπεράτωση των εργασιών τους. 

Με τον τρόπο αυτό, η παρακολούθηση μαθημάτων από τον φοιτητή, γίνεται χωρίς να χάνει πολύτιμο χρόνο στις μετακινήσεις του ή διευκολύνεται σε περίπτωση που βρίσκεται σε διαφορετική πόλη. 


γράψτε αριθμό σελίδων ή λέξεων, πχ 75 σελίδες ή 3200 λέξεις
Για παραπάνω του ενός συνημμένων αρχείων, παρακαλούμε να μας τα προωθήσετε απευθείας στο email info@supportnet.gr