Πτυχιακές Εργασίες – Διπλωματικές Εργασίες

ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Ολοκληρωμένη στήριξη στις φοιτητικές σας εργασίες

Έχοντας πλήρη επίγνωση, του απαιτητικού προγράμματος σπουδών ενός φοιτητή, στο οποίο καλείται καθημερινά να ανταπεξέλθει και τις δυσκολίες με τις οποίες έρχεται αντιμέτωπος, η SupportNet, μέσω ενός ολοκληρωμένου δικτύου υπηρεσιών στη διάθεσή σου, μπορεί να σου παρέχει υποστήριξη και πλήρη ενίσχυση, σε όλη τη διάρκεια των σπουδών σου, σε όλο το φάσμα των επιστημονικών πεδίων (πτυχιακές εργασίες, εργασίες εξαμήνου, διπλωματικές εργασίες, φοιτητικά μαθήματα) και σε όλα τα στάδια εκπόνησης, μιας πανεπιστημιακής εργασίας.

Καθώς οι απαιτήσεις σε κάθε επιστημονικό πεδίο είναι σαφώς αυξημένες για τους σύγχρονους φοιτητές, αναφορικά με ένα εύρος ζητημάτων, όπως τη μεθοδολογική επιστημονική έρευνα, την εξεύρεση των κατάλληλων βιβλιογραφικών πηγών, σε καταλόγους βιβλιοθηκών και βάσεις δεδομένων, καθώς και τη συγγραφή μιας πανεπιστημιακής εργασίας, είναι κατανοητές οι δυσκολίες και οι προκλήσεις με τις οποίες έρχονται καθημερινά αντιμέτωποι οι φοιτητές, αν μάλιστα συνυπολογίσει κανείς το εντατικό πρόγραμμα σπουδών στο οποίο καλούνται να ανταποκριθούν επιτυχώς.

Αν λοιπόν είσαι φοιτητής, σε οποιοδήποτε ακαδημαϊκό πεδίο σπουδών και σε οποιοδήποτε επίπεδο (προπτυχιακό, μεταπτυχιακό κλπ) και αντιμετωπίζεις δυσκολίες, ως προς την αναζήτηση και εξεύρεση της κατάλληλης βιβλιογραφίας, τον απαιτούμενο τρόπο συγγραφής μιας εργασίας, την παρουσίασή της, την περίληψη, ή την μετάφραση μιας πανεπιστημιακής εργασίας, ή δεν έχεις χρόνο να ασχοληθείς όπως θα ήθελες, η SupportNet είναι στη διάθεσή σου, προκειμένου να σου παράσχει άριστη και άμεση υποστήριξη.

Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα, να σου παρέχουμε υποστήριξη, σε κάθε στάδιο της εκπόνησης μιας επιστημονικής εργασίας, από την πρόταση προς εκπόνηση και την ανάληψη της εργασίας, έως και την τελική παρουσίασή της προκειμένου να επιτευχθεί ένα άριστο για σένα, αποτέλεσμα.

Οι υπηρεσίες που παρέχουμε στο πλαίσιο της εκπόνησης εργασιών:

  • Εξεύρεση της κατάλληλης Βιβλιογραφίας (ελληνικής και ξενόγλωσσης) μέσω πρόσβασης σε μεγάλο φάσμα ηλεκτρονικών πηγών όπως περιοδικά, βιβλία, βιβλιογραφικές βάσεις, ψηφιακές συλλογές και θεματικές πύλες
  • Κατάρτιση προσχεδίου της υπό εκπόνηση εργασίας το οποίο θα περιέχει περιεχόμενα, δομή και προτεινόμενες βιβλιογραφικές πηγές
  • Παροχή στήριξης και διευκόλυνσης κατά τη συγγραφή των εργασιών
  • Επιμέλεια ερωτηματολογίων και στατιστικών ερευνών
  • Μετάφραση κειμένων και επιστημονικών ερευνών.
  • Διόρθωση και επιμέλεια κειμένων.
  • Παροχή συμβουλών αναφορικά με την εξεύρεση θεμάτων εργασιών, τη δομή, τα περιεχόμενα, την έρευνα βιβλιογραφίας, την συγγραφή κλπ.
  • Παρουσιάσεις εργασιών σε μορφή Power Point.

γράψτε αριθμό σελίδων ή λέξεων, πχ 75 σελίδες ή 3200 λέξεις
Για παραπάνω του ενός συνημμένων αρχείων, παρακαλούμε να μας τα προωθήσετε απευθείας στο email info@supportnet.gr