Πτυχιακές Εργασίες – Διπλωματικές Εργασίες

ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ

Μια ποιοτική μετάφραση, απαιτεί ειδικές δεξιότητες και γνώσεις. Επιπλέον μια μετάφραση αξιώσεων, απαιτείται να έχει φτιαχτεί από ικανούς επαγγελματίες, οι οποίοι μεταφράζουν κατέχοντας άριστα ως μητρική τους γλώσσα, τη γλώσσα-στόχο, καθώς και να ελεγχθεί και από δεύτερο επαγγελματία του είδους.   

Η SupportNet παρέχει υπηρεσίες, αξιόπιστων και επίσημων μεταφράσεων. Υπάρχει η δυνατότητα μεταφράσεων από και προς όλες τις γλώσσες και σε μια ευρεία γκάμα ειδών κειμένων, με δυνατότητα επικύρωσης και πιστοποίησης.   


Ενδεικτικά, στα υπό μετάφραση κείμενα που αναλάβαμε περιλαμβάνονται:

  • Πιστοποιητικά γλωσσών και δημόσια έγγραφα
  • Ιατρικές γνωματεύσεις
  • Διαδικτυακοί τόποι: μετάφραση website 
  • Νομικά κείμενα και κείμενα οικονομικής φύσεως 
  • Τεχνικά εγχειρίδια και οδηγίες χρήσης 
  • Διαφημιστικά κείμενα
  • Επιστημονικά κείμενα
  • Κείμενα Ευρωπαϊκής νομοθεσίας και πολιτικής κ.ά.


γράψτε αριθμό σελίδων ή λέξεων, πχ 75 σελίδες ή 3200 λέξεις
Για παραπάνω του ενός συνημμένων αρχείων, παρακαλούμε να μας τα προωθήσετε απευθείας στο email info@supportnet.gr